BAILEY, G.: Kočka a její řeč. Ottovo nakladatelství - Cesty, Praha 2004, 96 s.

V knize najdete odpovědi na otázky týkající se chování koček. Pochopíte, co vám sděluje řečí těla a co od vás očekává. Snadno pak rozpoznáte její náladu a pocity. Kniha je doplněna množstvím barevných fotografií.

 

BESSANT, C.: Po čem kočky touží. Nava, Plzeň 2004, 184 s.

 

Autorka navazuje na knihu Kočičí našeptávač a shrnuje v ní osobní zkušenosti. V knize přistupuje k problematice spíše z pohledu kočky než člověka. Soustřeďuje spoustu velmi cenných informací o osobnosti kočky a jejím chování a posuzuje způsoby, jak jsou dnes kočky chovány a jakým tlakům jsou vystaveny. Seznamuje s tím, jak minimalizovat stres, kterému je náš miláček vystavený v současném světě, učí zajistit mu maximální bezpečnost při pobytu doma i venku.

Kniha boří mnoho mýtů, které obklopují chov koček a vede k mnohem bohatšímu prožívání vzájemného vztahu s kočičím miláčkem.

HALE, R.: 101 cataclysms for the love of cats. Bulfinch Press, New York-Boston 2004.

Nádherná publikace přední fotografky zvířat Rachael Hale. Jedinečná kolekce fotografií zachycujících krásu, eleganci a kouzlo 101 koček.

 

 

MAHELKOVÁ, K.: Zvěrolékař pro kočku aneb kočka ve zdraví a nemoci. Fauna Magazín, Brno 2004, 167 s.

 

V knize jsou uvedeny základní informace o nemocech koček a první pomoc při onemocnění, preventivní opatření a upozornění na optimální způsob chovu a držení koček.

 

 

MASSON, J. M.: Devatero kočičích životů. Rybka Publishers, Praha 2004, 206 s.

Vnímavý a citlivý pozorovatel emocionálního světa zvířat se ve své knize noří do tajnůstkářského a hravého světa koček, poodhaluje jejich emoce a vyvrací rozšířené mýty, podle nichž jsou kočky, zejména ve srovnání se psy, lhostejné, samolibé a povýšené. Naopak, poslední studie o citovém světě zvířat dokládají pravý opak - kočky jsou ztělesněním čistých emocí. Autor na základě literatury, historie, studií o chování zvířat, výpovědí odborníků i milovníků koček, ale především díky přímému pozorování a sdílení pocitů s pěti kočičími přáteli, pronikl do emocionální krajiny "dokonalých bytostí, které tajuplně a nakrátko ozdobily jeho život". Víte, co pro vás znamená vaše kočka. Objevte, co znamenáte vy pro ni.

   
POLLARD, M.: Encyklopedie koček. Nakladatelství Slovart 2004, 384 s.

Průvodce světem koček, obsahující plno informací a obrázků a poskytující celkový pohled na všechny stránky života koček. Přehledný text přináší informace o plemenech koček. Úvodní části jsou věnovány anatomii a historii kočky domácí. Kniha je doplněna rovněž o popis druhů divokých koček.

 

   
Primusová, H.: Murphyho zákony o kočkách a pro kočku.  Ivo železný, Praha 2004, 14 s. 

Stejně jako v ostatních oblastech života platí Murphyho zákony i pro kočky. Všechny o tom přesvědčí tato publikace, doplněná kreslenými vtipy Lubomíra Lichého.

 

 

   
VERHOEF-VERHALLEN, E.: Velká encyklopedie koček. Rebo Productions, Čestlice 2004, 476 s.

Publikace obsahuje velké množství barevných fotografií. Všeobecná část dává informace od historie koček přes genetikui, nemoci až po zásady chovu a správné péče. Hlavní část obsahuje klasifikaci plemen podle původu a jejich detailní popis. Pozornost je věnována původu plemene, vzhledu kočky, její povaze a temperamentu a rovněž péči, kterou je třeba jí věnovat.  

 

   
FOGLE, B.: Kočky. Ottovo nakladatelství-Cesty, Praha 2003, 287 s.

Kniha obsahuje: informace o anatomii, zdraví a životě koček, pohled na zvyky, chování a řeč koček, informace o stavbě těla, myšlení, námluvách a páření, přehled plemen koček, zásady péče o kočku, jejich vyvážené výživy, informace o výchově koček, historii soužití kočky a člověka a další.

 

   
   

BESSANT, C.: Kočičí našeptávač. Nava, Plzeň 2002, 208 s.

 

Kniha je určena pro každého, kdo miluje kočky. Napsala ji jedna z nejpřednějších britských odbornic na tuto problematiku a známá veterinární publicistka.

 

Autorka v knize osvětluje charakter koček - co mají a nemají rády, čím se vyznačuje jejich chování - a tyto znalosti využívá k tomu, aby pomohla vytvořit skutečně hluboký vzájemný vztah mezi námi a naší kočkou v každodenním životě. A pokud se vyskytne nějaký problém, v knize se dozvíme, proč tomu tak je a co máme udělat, abychom ho vyřešili.

GEELEN, E.: Magie koček. Dobra, Praha 2001, 214 s.

 

Kniha nahlíží do mystéria koček a odhaluje mnohé tváře jejich fascinující, rozporuplné osobnosti. Překvapuje čtenáře senzačními poznatky o šestém smyslu koček. Nacházíme zde také proměnlivé dějiny vztahu člověka a kočky a role, které v průběhu tisíciletí v jeho životě sehrála: bohyně ve zvířecí podobě, pronásledovaná společnice čarodějnic, ochranný duch s drápky a léčitelka na sametových tlapkách, senzibilní vrah depresí a vitalizující transformátor energií, tajemná přítelkyně se senzory na čtyřech tlapkách. Autorka dává odpověď na mnoho otevřených otázek k tématu kultu koček a přichází na stopu i samotnému fenoménu koček.

 

Říhová, M.: Chováme kočky. Dona, České Budějovice 1999, 172 s.

Autorkou publikace je dlouhodobá chovatelka siamských a orientálních koček a mezinárodní posuzovatelka všech plemen koček. Přehledně zpracovaná kniha obsahuje informace o základních potřebách koček, o jejich chování, anatomii, fyziologii a nemocích. Další kapitoly jsou věnovány chovatelskému minimu, stručnému přehledu plemen koček, výstavám koček a základům genetiky a chovatelských metod.

 

Verhoef-Verhallen, E. J. J.: Encyclopaedia of cats. Rebo Productions, Lisse 1997, 239 s.

Přehledně zpracovaná publikace dává základní informace o péči a chovu koček. Převážná část je věnována jednotlivým plemenům koček. Seznamuje s jejich historií, povahou, péčí a stavbou těla.